Ring Size Guide | shuzijewelry | Sterling Silver Jewelry | Karkur

+972-526936963

Pardes Hanna Karkur & Tel Aviv

©2017 by Shuzi Jewelry. Proudly created with Wix.com

מדריך מידות לטבעות

?איך אני מודד/ת את המידה שלי

תוכלו לקבוע את הגודל הדרוש באמצעות טבעת קיימת וגם באמצעות אתרים ואפליקציות שונות

:אנחנו ממליצים על האפליקציה

Ring Sizer from Jason Withers

קליק להורדת האפליקציה לאייפון

קליק להורדת האפליקציה לאנדרואיד

-בנוסף יש את השיטה המסורתית והמקובלת

 יש לקחת חוט או נייר, ללפף מסביב לאצבע, לוודא כי

ניתן להעביר בנוחות מעבר למפרק האצבע

לסמן בעט את ההיקף הנבחר

לבדוק את האורך של החוט או הנייר על גבי סרגל 

ולהשוות את אורך היקף האצבע במ"מ עפ"י הטבלה

במידה והטבעת נרכשת עבור מישהו/י ניתן באותו האופן למדוד את הקוטר הפנימי של טבעת אחרת שבשימוש באצבע הרצויה, ולהשוות עפ"י הטבלה